Ντάκος ο Μεγαλοπρεπής, μια σούπερ καλοκαιρινή σαλάτα!