Διακοπές,διασκέδαση ή ανάγκη; Εργασιακή εξουθένωση, άγχος και διακοπές. Παραλία και θάλασσα!