Πονοκέφαλος, κεφαλαλγία, συμπτώματα, I would like to remove my head