Εργασιακή εξουθένωση και άγχος, ανάγκη διακοπών. Εξάντληση και πίεση στο περιβάλλον εργασίας. Τρόποι αντιμετώπισης